Trea Butter

Gift Set YLANG YLANG

  • Sale
  • Regular price $64.99


1 - 6oz Body wash/Shampoo (Ylang Ylang)

1 - Natural Deodorant (Ylang Ylang)

1 - Herbal Salve (Ylang Ylang)

1 - Bar Soap (SeaMint and Grapefruit)

1 6oz Body Butter (Ylang Ylang)